Investiční fondy

Fond Arca Capital CEE

Fond je určen pro české a zahraniční fyzické osoby se střední a vyšší úrovní příjmů, které hledají dlouhodobé zhodnocení svých volných finančních prostředků.

Akcie fondu je možné získat nákupem od stávajících akcionářů na úrovni NAV. Základní kapitál k 30.6.2016 - 596 000 000 CZK.

Dividendy vyplacené za dobu existence fondu činí 199 000 CZK za jednu akcii.

Fond patří k nejstarším v české republice, vznik fondu 2008, UNIKÁTNÍ PRODUKT, nemá přímou konkurenci.

Profil fondu Arca Capital CEE

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a. s. je samosprávní fond kvalifikovaných investorů, jehož finance jsou směřovány do private equity investic. Investiční strategie fondu je zaměřena na segment malých a středních podniků. Fond je samostatnou právnickou osobou , jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, a který má povolení České národní banky k činnosti investičního fondu. Rozhodnutí ČNB: č.j. 2008/11497/570 nabylo právní moci dne 12.9.2008 .

Zakladatelem fondu je private equity skupina Arca Capital, která úspěšně působí především v oblasti venture kapitálu v regionu střední a východní Evropy.

Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB a dne 29. 10. 2008 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729.

Zhodnocení 25,2% za čtyři roky. Daňový režim: 5% sazba daně z příjmu.

Kde získat další informace?

Více informací, včetně statutu a stanov fondu, je možno získat na následujících kontaktech:

  • Telefon: +420 224 231 813, +420 224 231 813
  • E-mailová adresa: info@arcacapital.cz
  • Kontaktní osoba: Ing. Pavel Makovec

Sídlo: Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Česká Republika, IČ 28470729. Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 14729.

Kontakt

Pro podrobné informace nás kontaktujte na info@interfinance.cz.

Akcie

Akcie, jsou cenné papíry, které představují účast na podniku (akciové společnosti). Základním právem akcionáře, je podíl na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě.

Výplaty dividend
podíl na zisku společnosti vyplacený na základě usnesení valné hromady. – ceny akcií – jedná se o aktuální tržní cenu, která je určena nabídkou a poptávkou dané akcie na trhu.

Obchod s akciemi

Obchod s akciemi – se obchoduje na burze, případně i mimo burzu, vždy skrze obchodníka s cennými papíry. Za toto obchodování jsou účtovány poplatky. Tím pádem existuje riziko nadměrného obchodování, které se projeví zvýšenou nákladovostí investování.

Kontakt

Kontaktujte nás na info@interfinance.cz.